Наш второй сайт

https://scvivat.com/

Хороший хостинговый провайдер HOSTiQ.ua
Instagram
Это сообщение об ошибке видно только администраторам WordPress
Связаться
Архивы
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Свежие комментарии

Гарантии СК “ТАС”

Для тех людей, которые по тем или иным причинам сомневаются и не владеют достаточной информацией,решил выложить официальное обращение самой страховой компании к своим клиентам и партнерам. Не серчайте,если кому-то  трудно будет читать на украинском языке….но ведь мы живем на Украине,а посему все официальные документы должны быть изложены на государственном языке.

Шановні партнери!

Повідомляємо Вам інформацію стосовно гарантій надійності та платоспроможності Страхової компанії «ТАС».

Крім питань, які напряму відображають рівень довіри клієнта до компанії, існує ціла низка гарантій, які затверджені в Законодавстві та контролюються державою. Здійснення страхової діяльності компанії зі страхування життя суворо регламентується та контролюється з боку держави.

Згідно розділу III «Забезпечення платоспроможності Страховиків» Закону України «Про страхування» показниками гарантії виконання Страховою компанією своїх зобов’язань перед клієнтами є:


  1. 1. Сплачений Статутний Фонд.

Згідно статті 30 Закону України «Про страхування»: для початку страхової діяльності у сфері страхування життя, страхова компанія повинна мати оплачений статутний капітал у розмірі, встановленому Законом на рівні мінімум 1,5 млн. Євро за валютним обмінним курсом валюти України. Такі грошові вкладення свідчать  про серйозність намірів інвесторів щодо власного бізнесу, адже вони повністю відповідають цією сумою перед клієнтами компанії. Статутний фонд Страхової компанії «ТАС» у 3 рази перевищує законодавчо встановлений мінімум та становить 46,306 млн. грн. (4,6 млн. Євро).

  1. 2. Створення страхових резервів, достатніх для здійснення майбутніх страхових виплат.

Страхові компанії зі страхування життя зобов’язані формувати і вести облік страхових резервів станом на кожен день. Такі резерви не є власністю страховика та мають бути відокремлені від його іншого майна.

«Кошти резервів страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі.»

Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та можуть бути інвестовані лише в найбільш надійні активи, вичерпний перелік яких наведений у Законі:

–         грошові кошти на поточному рахунку або в касі;

–         банківські вклади (депозити);

–         валютні вкладення згідно з валютою страхування;

–         нерухоме майно;

–         банківські метали;

–         акції, облігації, іпотечні сертифікати;

–         цінні папери, що емітуються державою;

–         права вимоги до перестраховиків;

–         інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

  1. 3. Забезпечення платоспроможності згідно з вимогами Законодавства.

Згідно статті 30 розділу III Закону України «Про страхування» фактичний запас платоспроможності страховика на будь-яку дату повинен перевищувати його розрахунковий нормативний запас.

Фактичний запас платоспроможності Страхової компанії «ТАС» становить 36 % від суми резервів довгострокових зобов’язань. При цьому, згідно Законодавства, нормативний запас платоспроможності страховика встановлений у розмірі 5% від суми резервів довгострокових зобов’язань. Отже, фактичний запас платоспроможності СК «ТАС» перевищує затверджений Законом мінімум на 31 п.п.

Вищезазначена інформація свідчить про те, що показники платоспроможності Страхової компанії «ТАС» відповідають вимогам Законодавства в повній мірі та є безперечним підтвердженням гарантій платоспроможності Страхової компанії.

Дотримання вимог Закону України «Про страхування» контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, яка щоквартально отримує детальну звітність страховика та проводить перевірки щодо правильності застосування страховою компанією законодавства України і достовірності звітності за показниками, що характеризують виконання зобов’язань за договорами страхування. При виявленні порушень Комісія має досить широкі повноваження починаючи від анулювання певних дій страховика (наказів, угод тощо) аж до зміни керівництва компанії чи призначення державного управляючого.

  1. 4. Ліцензування.

Згідно статті 38 Закону України «Про страхування»: Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування». Страхова компанія «ТАС» є ліцензованою компанією та працює на основі безстрокової Ліцензії страхування життя серії АВ № 499974 від 11.01.2010р.

Показником гарантії є і той факт, що умови страхування, страхові програми та страхові тарифи компанії із страхування життя пройшли повну перевірку та затверджені компетентним органом, який здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

  1. 5. Партнери

24 квітня 2001 року страхова компанія «ТАС» увійшла до складу фінансової інвестиційної групи, кінцевим акціонером якої є Сергій Тігіпко. До складу цієї групи входять більш ніж 100 підприємств:

Фінансовий сектор (страхова компанія «ТАС», страхова група «ТАС», яка займається ризиковим страхуванням; банк «Business Standart».

Промисловий сектор (ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ВАТ «Дніпровагонмаш», ВАТ «Дніпрометиз», Крюківський вагонобудівний завод і т.д.).

Нерухомість по всій території України.

Сільське господарство – спільно зі шведською інвестиційною компанією KINNEVIK.

Медицина (мережа аптек «ТАС» в містах: Київ, Дніпропетровськ, Одеса та ін; клініка сімейної медицини).

  1. 6. Статус компанії.

21 червня 2001 року отримано членство у Лізі страхових організацій України (ЛСОУ).

30 жовтня 2006 року страхова компанія «ТАС» першою серед лайфових компаній України отримала статус члена всесвітньої організації страховиків зі страхування життя LIMRA (Life Insurance Marketing Research Association)

Додатково, гарантіями надійності компанії можуть слугувати наступні показники:

ü      Перестрахування.

Здійснення операцій з перестрахування є додатковою гарантією того, що компанія виконає свої зобов’язання перед клієнтами, забезпечить фінансову стабільність і якість страхових послуг. СК «ТАС» в галузі перестрахування співпрацює з Мюнхенським перестраховим товариством (Munich Re), яке займає перше місце серед світових перестраховиків. Компанія Munich Re працює з 1880 року та перестраховує ризики страхових компаній з усього світу, що дозволяє їй мати збалансований портфель ризиків і гарантує платоспроможність компанії. Таким чином, усі програми перестраховані у лідера світового ринку перестрахування в достатньому обсязі для забезпечення платоспроможності і гарантії виконання зобов’язань перед клієнтами.

ü      Доходність за Договорами страхування життя.

Оскільки страхова компанія пропонує довготривалі послуги, розраховані на десятки років, вона не може приймати на себе зобов’язання, гарантованість виконання яких можна поставити під сумнів. Згідно ст. 9 Закону України «Про страхування» компанія зі страхування життя не може гарантувати інвестиційний дохід більше 4% річних. При цьому, Закон передбачає, що компанія зобов’язана розподілити між клієнтами не менше 85% від доходу, отриманого за результатами відповідного року. За підсумками 2009 року СК «ТАС» забезпечила своїм клієнтам сумарний інвестиційний дохід у розмірах:

18,5% – у валюті страхування гривня,

10,1% – у валюті страхування долар США,

7,0% – у валюті страхування Євро.

ü      Фінансові показники.

Досвід діяльності, високий рейтинг та значні темпи зростання фінансових показників компанії є гарантом високого рівня страхових послуг, надійності і фінансової стабільності.

Фінансові показники за результатами 2009 року:

Загальна сума страхових премій склала 120 689 тис. грн., що фактично дорівнює показникам 2008 року при загальному падінні ринку страхування життя понад 25%.

Страхові резерви компанії станом на 31.12.2009 року становили 244 689 тис. грн., у порівнянні з показниками 2008 року компанія збільшила свої резерви більш ніж на 29%.

Загальний розмір страхових виплат, здійснених компанією протягом звітного періоду – 5 452 тис. грн. У порівнянні з аналогічними показниками минулого року, розмір страхових виплат збільшився більш ніж на 50 відсотків. Обсяги здійснення страхових виплат свідчать про те, що СК «ТАС» виконує свої обов’язки перед клієнтами і несе повну відповідальність по договорам страхування.

Найбільша страхова виплата у 2009 році – 583 510,90 грн. Страховий випадок – смерть в результаті захворювання. Страховий внесок за Договором страхування – 1 831,69 грн. за рік. Загальний розмір внесених коштів за Договором склав: 1 831,69 грн.

Фінансова стабільність та надійність АТ СК «ТАС» (приватне) підтверджується також висновками аудиторської перевірки.

У 2009 році аудиторську перевірку Страхової компанії проводила міжнародна компанія, одна з провідних організацій світу в галузі аудиторських та консалтингових послуг – ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК». «Делойт енд Туш» однією з перших, серед провідних аудиторських та консалтингових компаній, з’явилась на ринку України. За шістнадцять років своєї діяльності в Україні вона виконала десятки важливих проектів для банків та інших фінансових установ, державних організацій та підприємств.

Перед аудиторською перевіркою були поставлені такі цілі: перевірити повноту і достовірність фінансової звітності АТ Страхова компанія “ТАС” (приватне) за 2009 рік. Під час перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених в фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, підтверджуючих суми, відображені в фінансовій звітності, в тому числі аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики Товариства.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок: «На нашу думку, ця консолідована фінансова звітність достовірна, в усіх суттєвих аспектах, відображає консолідований фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2009 року, а також консолідовані фінансові результати її діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.»

У 2007 році було проведено перевірку рейтинговою агенцією «Експерт –Рейтінг» (рі) – рейтинг стабільності страхових компаній. Страхова компанія «ТАС» увійшла в групу А рейтингу і зарекомендувала себе як одна з найбільш стабільних  та інформаційно-відкритих компаній сектору страхування життя в Україні, отримавши найвищий рейтинг стабільності Ааа.

На даний момент АТ «Страхова компанія «ТАС» (приватне) продовжує зміцнювати свої позиції в рейтингах: компанія входить до трійки лідерів ринку страхування життя, має найвищий рейтинг стабільності  і є компанією №1 серед національних компаній зі страхування життя в Україні. Динаміка розвитку протягом останніх 12 місяців та швидке реагування на ринкові зміни дозволяють впевнено стверджувати, що Страхова компанія «ТАС» є надійним та професійним партнером в сфері убезпечення життя.

З повагою,

Страхова компанія «ТАС»

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Администратор

+380933204025
Рейтинг блогов

Рейтинг блогов

Участник ePochta Blog Rating